Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
Povinně poskytované informace

-

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých Slavos Slaný, s.r.o. jedná a rozhoduje a které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace:

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), a to včetně prováděcích předpisů

Důvod a způsob založení společnosti Slavos Slaný, s.r.o.

Dokument
Výroční zpráva o činnosti dle zákona č. 106_1999 Sb. za rok 2021
Stáhnout
343 kB
Důvod a způsob založení společnosti
Stáhnout
13.5 kB

Slavos Slaný, s.r.o.

Zákaznické centrum
Kontakty

Kontaktní informace

Slavos Slaný, s.r.o.
Politických vězňů 1523 (původní objekt Středočeských vodáren) , Slaný, 27401

info@slavosslany.cz
+420-312 521 565

Novinky na e-mail

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů