Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
Z historie Slavosu

Z historie Slavosu

Z historie Slavosu

Historie původní (dnes již neexistující) společnosti Slavos sahá do roku 1993, kdy pod vedením jednatele pana Milana Klapky byla založena vodohospodářská provozní společnost Slavos s.r.o. Tato společnost byla založena za účelem provozování vodovodů a kanalizací v oblasti Slánsko. V roce 2005 byla tato společnost prodána skupině VEOLIA a.s., která spol. Slavos začlenila do existující společnosti Středočeské vodárny a. s. se sídlem v Kladně (dále jen „SV“). Ta i nadále provozovala vodohospodářskou infrastrukturu jak pro město Slaný, tak pro další obce Slánské oblasti.

Město Slaný s cca 15700 obyvateli leží 30 km severozápadně od Prahy (15 km severozápadně od Kladna). Jak již sám jeho název napovídá, jedním z jeho hlavních problémů, i z historického hlediska, je voda, nasycená velkým množstvím soli, kterou je pro pitné účely nutno nákladně upravovat.

Město Slaný v roce 1996 uzavřelo se spol. Slavos s.r.o. (dnes SV) Nájemní smlouvu, na jejímž základě provozovala městskou vodohospodářskou infrastrukturu (dále jen „VHI“). Na základě pozdějších dohod došlo k ujednání, které stanovilo, že zmíněná Nájemní smlouva bude ukončena ke dni 31. 12. 2019. Město Slaný stálo před otázkou, jaký provozní model zvolí pro další způsob provozování. Při posuzování forem provozování město volilo mezi koncesním řízením pro výběr nového provozního subjektu a mezi tzv. „vlastnickým modelem“, podle kterého si město provozuje VHI samo. Dne 9. 7. 2014 bylo zastupitelstvem města Slaný přijato usnesení, kterým byl jako nejvhodnější model budoucího provozu vodohospodářské infrastruktury zvolen tzv. „vlastnický model“. Tento model byl zvolen také v souvislosti s projektem „Intenzifikace Čistírny odpadních vod Slaný-Blahotice“, na který město Slaný získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Také vzhledem k dodržování dotačních pravidel byl jako nejvýhodnější stanoven „vlastnický model“.  

Druhým významným subjektem ve Slánské oblasti je dobrovolný svazek obcí „Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti“ (dále jen „VSOSO“). Území, na kterém se nachází VSOSO, lze přibližně definovat nepravidelnou elipsou o průměru 15 km, umístěnou dolním okrajem pod městem Slaný a směrující na západ, sever a východ. Počet obyvatel členských obcí (mimo město Slaný) se pohybuje kolem 9200.

VSOSO bylo založeno na ustavující valné hromadě dne 1. 6. 1994 ve Slaném 12 zakládajícími obcemi. VSOSO uzavřelo se spol. Slavos rovněž Rámcovou a Nájemní smlouvu o provozování vodohospodářské infrastruktury, jejíž platnost byla ukončena k 31. 12. 2019. Od 1. 1. 2020 provozuje vodovodní soustavu členských obcí (a kanalizaci v Městě Slaný) nová společnost Slavos Slaný, s.r.o. Dnes je členem VSOSO celkem 22 obcí a Město Slaný. Jedinou výjimku z hlediska provozování tvoří Městys Zlonice, který si svou vodohospodářskou infrastrukturu provozuje sám.

Slavos Slaný, s.r.o.

Zákaznické centrum
Kontakty

Kontaktní informace

Slavos Slaný, s.r.o.
Politických vězňů 1523 (původní objekt Středočeských vodáren) , Slaný, 27401

info@slavosslany.cz
+420-312 521 565

Novinky na e-mail

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů