Vodovodní soustava

Vodovodní soustava

Vodovodní soustava

Spol. Slavos bude pitnou vodou zásobovat zhruba 25.000 obyvatel Slánské oblasti, což představuje cca 6.000 odběrných míst. Kromě Města Slaný bude předmětem provozování na základě uzavřených smluv i 18 obcí Dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti (VSOSO). Slánsko již z historického hlediska řeší klíčový problém, kterým je voda s vysokým obsahem solí. Z tohoto důvodu je na Slánsku nedostatek kvalitní pitné vody. Dvě třetiny pitné vody tak bude Slavos, stejně tak jako nyní Středočeské vodárny, „dovážet“ z Mělnicka a nakupovat od společnosti Vodárny Kladno – Mělník a.s. Zhruba třetinu vody vyrobí Úpravna vody ve Studeněvsi, která je v majetku VSOSO.

Slavos bude v rámci své činnosti jednak zajišťovat běžnou údržbu a servis hlavních vodovodních řadů, které jsou v majetku obcí, a dále i servis a výměnu vodoměrů, které nově v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu budou rovněž vlastnit obce.

Do činnosti Slavos bude mj. patřit i vydávání kladného stanoviska k projektové dokumentaci pro výstavbu nových hlavních řadů i soukromých přípojek občanů. 

Slavos Slaný, s.r.o.

Zákaznické centrum
Kontakty

Kontaktní informace

Slavos Slaný, s.r.o.
Politických vězňů 1523 (původní objekt Středočeských vodáren) , Slaný, 27401

sarka.bednarova@slavosslany.cz
+420-312 521 565

Novinky na e-mail

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů