Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
O společnosti

O společnosti

O společnosti

Společnost s ručením omezeným Slavos Slaný, s.r.o. založili v roce 2018 společníci město Slaný a dobrovolný svazek obcí Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti (VSOSO). Na základě předchozích analýz modelů provozování vodohospodářské infrastruktury dospěli oba společníci k závěru, že nejvýhodnějším modelem pro další řešení provozování vodohospodářské infrastruktury (dále VHI) Slánské oblasti je založení společného podniku. I z důvodu historické návaznosti byl použit původní název „Slavos“. Tak vznikla spol. Slavos Slaný, s.r.o., která byla zapsána do Obchodního rejstříku dne 1. 10. 2018 (dále jen „Slavos“). Vzhledem k tomu, že pro oba společníky dobíhá platná Nájemní smlouva se spol. Středočeské vodárny a.s. (dále SV), bylo pro oficiální zahájení provozní činnosti Slavos stanoveno datum 1. 1. 2020.  

Činnost Slavos navazuje na provozní aktivity SV, která jakožto dceřiná společnost firmy VEOLIA a.s. provozovala vodohospodářskou infrastrukturu Slánské oblasti od roku 2005. Aby vůči zákazníkům byla zachována kvalita i rozsah služeb v maximální míře, bylo mezi Slavos a SV uzavřeno několik dohod. Jednou z nich je i dohoda o přechodu stávajících zaměstnanců Střediska SV Slaný do Slavos. Tím bude zajištěna personální kontinuita, která je z hlediska péče o zákazníky zcela klíčová.

Mezi hlavní služby Slavos bude patřit provozování vodovodní soustavy pro dodávku pitné a vody a provozování kanalizační soustavy na území Města Slaný.
Do portfolia služeb Slavos spadá i provozování Čistírny odpadních vod Slaný-Blahotice, která prošla v uplynulých 2 letech komplexní dostavbou a rekonstrukcí s novou cílovou kapacitou 16.000 vyčištěných ekvivalentních obyvatel. Na tuto rekonstrukci získalo Město Slaný dotaci ze strukturálních fondů EU ve výši 56.900.000 Kč.

Z hlediska územního pokrytí bude Slavos provozovat zejména území svých společníků, tj. správní oblast města Slaný a dále většinu členských obcí VSOSO (18 obcí). Oblast, kterou bude Slavos servisně zabezpečovat, tedy čítá cca 25 000 občanů; z hlediska odběrných míst pitné vody se jedná o zhruba 6000 OM.

 

Slavos Slaný, s.r.o.

Zákaznické centrum
Kontakty

Kontaktní informace

Slavos Slaný, s.r.o.
Politických vězňů 1523 (původní objekt Středočeských vodáren) , Slaný, 27401

info@slavosslany.cz
+420-312 521 565

Novinky na e-mail

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů