Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
Co nepatří do kanalizace obce

Co nepatří do kanalizace

Veřejná kanalizace většiny obcí je oddílná, tzn., že je určena pouze k odvádění splaškových vod a mohou být odváděny jen takové splaškové vody, pro něž je kanalizace určena, za podmínek stanovených kanalizačním řádem, dle rozhodnutí vodoprávního úřadu a smluvních podmínek správce kanalizace.

Do oddílné splaškové kanalizace se nesmí vypouštět dešťové vody ani splaškové vody znečištěné nad míru kanalizačního řádu.

Do kanalizace není dovoleno vypouštět odpadní vody přes septiky ani žumpy.

Do splaškové kanalizace se dále nesmí pouštět nebezpečné a toxické látky. V případě domácností se jedná zejména o:
•    Pesticidy, jedy, omamné látky
•    Žíraviny (např. z nadměrného čištění odpadu čističi odpadů běžně dostupných v drogériích)
•    Hnojiva a přípravky na hubení škůdců a rostlin
•    Hořlavé a výbušné látky
•    Další nebezpečné látky

Do splaškové kanalizace nelze vypouštět odpadní vody definované v zákoně jako Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven, což je v praxi odpad z drtičů kuchyňských odpadů.
Do splaškové kanalizace je zakázáno vylévat tuky.

Všechny výše uvedené látky by měly za následek nefunkčnost biologické části čistírny odpadních vod. Do kanalizace se nesmí dostat též vlhčené ubrousky, hadry apod. To by mohlo způsobit i nefunkčnosti mechanických částí čistírny.

V případě zjištění nedodržení podmínek stanovených kanalizačním řádem ze strany producenta, bude mu případná oprava kanalizace a ČOV dána k proplacení. V případě narušení biologické rovnováhy v ČOV (živých organismů) se jedná o znovuzavedení celého systému ČOV.

 

Slavos Slaný, s.r.o.

Zákaznické centrum
Kontakty

Kontaktní informace

Slavos Slaný, s.r.o.
Politických vězňů 1523 (původní objekt Středočeských vodáren) , Slaný, 27401

info@slavosslany.cz
+420-312 521 565

Novinky na e-mail

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů