On-line formulář pro uzavření smlouvy

On-line formulář pro uzavření smlouvy

On-line formulář pro uzavření smlouvy o dodávce pitné vody

Smlouvu je možné uzavřít pouze s vlastníkem dané nemovitosti. V případě, že danou nemovitost vlastní více spoluvlastníků, je nezbytné, k uzavření smlouvy, doložit plnou moc.

Kontaktní informace

Slavos Slaný, s.r.o.
Politických vězňů 1523 (původní objekt Středočeských vodáren) , Slaný, 27401

sarka.bednarova@slavosslany.cz
+420-723 568 570

Novinky na e-mail