Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Postup pro nově připojené na kanalizační soustavu - Želevčice

Postup pro nově připojené na kanalizační soustavu - Želevčice

1.Vyplnit potřebné formuláře a poslat mailem na adresu  info@slavosslany.cz. Formuláře naleznete na webových stránkách společnosti Slavos Slaný, s.r.o.:
Služby → Žádost o zřízení přípojky - kanalizace.

Zde vyplnit následující formuláře:
Přihláška k odvádění odpadních vod – musí být na majitele nemovitosti.

Stávající smlouva na dodávku vody, bude nahrazena Smlouvou o dodávce vody a odvádění odpadních vod se stejným číslem smlouvy, avšak již bude obsahovat i odvádění odpadních vod.

V době napojení na kanalizační systém zapište stav vodoměru do Přihlášky k odvádění odpadních vod (str.1 dole). Bez zaznamenání data napojení a stavu vodoměru Vám bude účtováno stočné v nesprávné výši.

Objednávka prací, kde vlastník nemovitosti uvede, jaké práce bude od nás objednávat.

Nová splašková kanalizace v části Slaný - Želevčice je oddílná a není do ní dovoleno vypouštět srážkové a spodní vody.

Žádáme uživatele kanalizace, aby svým podpisem Čestného prohlášení (ke stažení zde) stvrdili, že jsou s touto skutečností obeznámeni. Podepsaný dokument spolu s ostatními vyplněnými formuláři odešlete (nebo odevzdejte do sídla provozovatele).

2. Slavos připraví smlouvu a odešle zpět Vám k podpisu.

3. Pokud již máte přípojku zavedenu do objektu/revizní šachty, je potřeba objednat u Slavosu kontrolu a zprovoznění přípojky – mailem, telefonicky. Bude Vám nabídnut termín realizace, po jeho vzájemném odsouhlasení následuje kontrola – navštíví Vás naši pracovníci, zkontrolují přípojku zprovozní.

4. Pokud je přípojka ukončena na hranici pozemku, je potřeba dotáhnout potrubí do objektu / revizní šachty. Toto si vlastník nemovitosti zajistí sám, případně zrealizuje Slavos na základě individuální cenové nabídky, poté následuje bod 3.   

Pozn a upozornění:
- Při realizaci přípojky vlastníkem nemovitosti se je třeba se řídit Všeobecnými podmínkami (Služby → Všeobecné podmínky), k dispozici také na našich webových stránkách. Přípojka je celá v majetku vlastníka připojené nemovitosti (od napojení z hl. řadu)

- V případě dotazů, prosím, je možno mailem na výše uvedený mail či na naši telefonickou zákaznickou linku

Ve Slaném dne 22.9.2022                  

Bc. Tomáš Klapka, provozní ředitel
Ing. Irena Vernerová, jednatelka

 

Slavos Slaný, s.r.o.

Zákaznické centrum
Kontakty

Kontaktní informace

Slavos Slaný, s.r.o.
Politických vězňů 1523 (původní objekt Středočeských vodáren) , Slaný, 27401

info@slavosslany.cz
+420-312 521 565

Novinky na e-mail

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů