Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Netovice - noví odběratelé vody

Postup pro nové odběratele vody - Netovice

1. Vyplnit potřebné formuláře a poslat mailem na adresu info@slavosslany.cz
Formuláře naleznete na webových stránkách společnosti Slavos Slaný, s.r.o.: Služby → Žádost o zřízení přípojky - vodovod.

Zde vyplnit následující formuláře:
Přihláška k odběru vody – musí být na majitele nemovitosti.
Dodatek ke smlouvě na dodávku vody a odvádění odpadních vod – sjednání (změna) způsobu platby. Ten vyplňujete zejména pro ověření Vašich údajů a pro sjednání výše a formy platby zálohy na vodné.

Tyto 2 dokumenty slouží po zaslání na výše uvedený mail pro přípravu Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod.
Objednávka prací, kde vlastník nemovitosti uvede, jaké práce bude od nás objednávat.


2. Slavos připraví smlouvu a odešle zpět Vám k podpisu.

3. Pokud již máte přípojku zavedenu do objektu/vodoměrné šachty, je potřeba objednat u Slavosu osazení vodoměru a zprovoznění přípojky – mailem, telefonicky. Bude Vám nabídnut termín realizace, po jeho vzájemném odsouhlasení následuje realizace – navštíví Vás naši pracovníci, namontují vodoměr a přípojku zprovozní.

4. Pokud je přípojka ukončena na hranici pozemku, je potřeba dotáhnout potrubí do objektu / vodoměrné šachty. Toto si vlastník nemovitosti zajistí sám, poté následuje bod 3.

5. Pokud je přípojka ukončena na hranici pozemku a vlastník nemovitosti by chtěl zrealizovat přípojku vč. vodoměrné šachty apod. dle projektové dokumentace na domovní část přípojky od naší společnosti Slavos, uvede ve formuláři Objednávka prací (viz bod 1) a na základě zaslané projektové dokumentace na přípojku ve vlastnictví majitele nemovitosti naceníme.

Veškeré spoje na potrubí před vodoměrem provádí Slavos!
Při realizaci přípojky vlastníkem nemovitosti se je třeba se řídit Všeobecnými
podmínkami
(Služby → Všeobecné podmínky) a Technickým standardem
vodohospodářských staveb
(Služby – Vodovodní soustava - Vodovodní přípojky od str.18), vše k dispozici také na našich webových stránkách.

Poznámky a upozornění:
- Vodoměr je ve vlastnictví města Slaný, odběratel však zodpovídá za jeho případné poškození (zamrznutí atd.)
- Přípojka je celá v majetku vlastníka připojené nemovitosti (od napojení z hl. řadu povodoměr)
- Vodné se platí zálohově, odečty vodoměrů a vyúčtování je 1 x ročně
- V případě dotazů, prosím, je možno mailem na výše uvedený mail či na naši telefonickou zákaznickou linku

Ve Slaném dne 13.3.2023
Bc. Tomáš Klapka, provozní ředitel
Ing. Irena Vernerová, jednatelka

 

Slavos Slaný, s.r.o.

Zákaznické centrum
Kontakty

Kontaktní informace

Slavos Slaný, s.r.o.
Politických vězňů 1523 (původní objekt Středočeských vodáren) , Slaný, 27401

info@slavosslany.cz
+420-312 521 565

Novinky na e-mail

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů