Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Od 1.1.2020 provozuje vodovody a kanalizace společnost Slavos Slaný, s.r.o.

Po více než 20 letech se Město Slaný a obce sdružené do svazku obcí Vodohospodářské sdružení obcí slánské oblasti – VSOSO (19 obcí) dohodlo s vedením společnosti Středočeské vodárny, a.s. o ukončení dlouholeté spolupráce v oblasti provozování vodovodů a kanalizací ve slánské oblasti. Novým provozovatelem vodohospodářské infrastruktury se od 1. ledna 2020 stane společnost Slavos Slaný s.r.o., jejímiž vlastníky jsou právě město Slaný a VSOSO.

Pokud pohlédneme do historie, pak zjistíme, že společnost Slavos již historicky na Slánsku působila, tehdy však jako soukromá firma. Její kořeny sahají až do roku 1993, kdy byla založena vodohospodářská provozní společnost Slavos s.r.o. V roce 2005 byla tato firma prodána skupině VEOLIA a.s., která spol. Slavos začlenila do existující společnosti Středočeské vodárny a. s. se sídlem v Kladně. Město Slaný se několik let zabývalo úvahou, jakou cestu v oblasti provozu vodovodů a kanalizací zvolit, a to i s ohledem na čerpání dotací z Evropské unie, zejména na rekonstrukci Čistírny odpadních vod v Blahoticích. Po mnoha konzultacích byl vybrán tzv. „vlastnický model“, kdy město spolu s již zmíněným svazkem obcí založilo společnost Slavos Slaný, která přebírá provoz vodohospodářské soustavy.

Jedním z hlavních cílů projektu bylo, aby v rámci přechodu na nového provozovatele zákazníci, tedy občané a společnosti, zaznamenali co nejméně změn. Proto celý proces probíhá v úzké spolupráci s vedením Středočeských vodáren. Důležitým výstupem těchto dohod je, že do nové společnosti přejde většina zaměstnanců stávajícího Střediska Slaný, sídlícího na adrese Politických vězňů 1523, kde má již nyní své sídlo společnost Slavos Slaný. Aby provoz od 1.1. 2020 mohl být zahájen plynule a bez problémů, odstartuje na počátku září rozsáhlá dopisová informační kampaň. Všichni stávající zákazníci (zhruba 6000 odběrných míst) obdrží informaci o změně provozovatele a současně dotazník, který bude sloužit ke sdělení aktuálních platných údajů o jednotlivých odběrných místech. Na základě vyplněného dotazníku bude odběrné místo zaevidováno v informačním systému spol. Slavos Slaný. Informační dokument bude obsahovat informace a pokyny, které budou zákazníci muset provést, např. změna kontaktních údajů, změna účtu pro zasílání plateb apod. Do informační kampaně se zapojí také radnice jednotlivých obcí, které budou své občany o přechodu na nového provozovatele informovat jednak na svých webových stránkách, vývěskách na úřadech i na plánovaných setkáních s občany. Vzhledem k několikaletým pečlivým přípravám tohoto projektu je vedení Města Slaný spolu s celým realizačním tým přesvědčeno, že jak samotné zahájení provozu, tak i následné měsíce a roky budou pro občany a zákazníky znamenat nejen pokračování v kvalitních službách, ale také jejich postupné zlepšování.

Přejme nové vodohospodářské společnosti do její činnosti mnoho zdaru!      

 

Slavos Slaný, s.r.o.

Zákaznické centrum
Kontakty

Kontaktní informace

Slavos Slaný, s.r.o.
Politických vězňů 1523 (původní objekt Středočeských vodáren) , Slaný, 27401

info@slavosslany.cz
+420-312 521 565

Novinky na e-mail

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů